Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. януари

Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ-КСФ за м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства - сметка 33 за м. януари 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. февруари 

Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ-КСФ за м. февруари 

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства - сметка 33 за м. февруари  

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. март  

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.3017 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. април 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юни  

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.  

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юли   

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. август 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г. 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. октомври 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. ноември