Обява

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ СЪВМЕСТНО С ФОНДАЦИЯ "ИСКАМ БЕБЕ "

Уведомяваме гражданите на община Бобов дол, че семейства с репродуктивни проблеми,

може да подават заявления за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 500 лв. в деловодството на ОбА.