Решения на Общински съвет град Бобов дол

   Решения на Общински съвет гр. Бобов дол :

01.11.2007 г.

02.11.2007 г.  

28.12.2007 г.  

31.01.2008 г.

21.02.2008 г. 

12.03.2008 г.

17.04.2008 г.

29.04.2008 г.

06-30.05.2008 г.

07-16.06.2008 г.

08-27.06.2008 г.

12-11.11.2008 г.

14-28.11.2008 г.

15-18.12.2008 г.

16-22.12.2008 г.

17-29.12.2008 г.

01-30.01.2009 г.

03.02.2009 г.

09.02.2009 г.

4-26.02.2009 г.

5-05.03.2009 г.

6-18.03.2009 г.

02.04.2009 г.

8-16.04.2009 г.

21.05.2009 г.

29.05.2009 г.

23.06.2009 г. 

12-05.08.2009 г.

13-13.08.2009 г. 

 14-27.08.2009 г.

15-30.09.2009 г.

16-27.10.2009 г.

17-29.10.2009 г.

21.08.2008 г.

13-20.11.2008 г.

09-28.07.2008 г.

18-17.11.2009 г.

19-24.11.2009 г.

20-17.12.2009 г.

21-18.12.2009 г.

22-29.12.2009 г.

1-28.01.2010 г.

2-16.02.2010 г.

3-25.02.2010 г.

4-25.03.2010 г .

5-29.04.2010 г.

6-27.05.2010 г.

7-24.06.2010 г.

8-23.08.2010 г.

Приложенията към Решение 8-23.08.2010г. можете да изтеглите от ТУК

 9-17.09.2010 г.

10-27.09.2010 г.

11-20.10.2010 г.

12-27.10.2010 г.

13-25.11.2010 г.

14-29.12.2010 г.

1-28.01.2011 г.

2-08.02.2011 г.

3-22.02.2011 г.

4-07.03.2011 г.

5-25.03.2011 г.

Приложение 1 към протокол 5-25.03.2011 г. можете да изтеглите от ТУК

Приложение 3 към протокол 5-25.03.2011 г. можете да изтеглите от ТУК

Приложение 5 към протокол 5-25.03.2011 г. можете да изтеглите от ТУК

Приложение 10 към протокол 5-25.03.2011 г. можете да изтеглите от ТУК

6-29.03.2011 г.

7-04.05.2011 г.


8-10.06.2011 г.  

 9-21.07.2011 г.

10-22.08.2011 г.

11-21.09.2011 г.

12-27.10.2011 г.

1-03.11.2011 г.

2-17.11.2011 г.

3-15.12.2011 г.

4-29.12.2011 г.

1-11.01.2012 г.

2-15.02.2012 г.

3-13.03.2012 г.

4- 04.04.2012 г.

5-07.05.2012 г.  

6-20.06.2012 г.

7-28.06.2012 г.

8-18.07.2012 г

9-08.08.2012 г.

10-24.08.2012 г.

11-19.09.2012 г

12-24.10.2012 г

13-27.10.2012 г.   

14-05.12.2012 г.   

15-27.12.2012 г.  

1-29.01.2013 г.      

2-27.02.2013 г.

3-04.03.2013 г.  

4-03.04.2013 г.  

5-17.04.2013 г.

6-14.05.2013 г.  

7-04.06.2013 г.  

8-03.07.2013 г.

9-24.07.2013 г.

10-04.09.2013 г

11-03.10.2013 г.  

12-27.10.2013 г. 

13-20.11.2013 г

14-27.12.2013 г.  

1-22.01.2014 г.  

2-12.02.2014 г.   

3-27.02.2014 г.  

4-27.03.2014 г.  

5-23.04.2014 г.  

6-28.05.2014 г.  

7-11.06.2014 г.  

8-16.07.2014 г. 

9-11.09.2014 г.  

10-14.10.2014 г.  

11-27.10.2014 г.  

12-02.12.2014 г.

13-29.12.2014 г.  

1-10.02.2015 г.  

2-27.03.2015 г.  

3-17.04.2015 г.  

4-13.05.2015 г.  

5-24.06.2015 г.    

6-31.07.2015 г.

7-28.08.2015 г.  

8-30.09.2015 г.  

9-22.10.2015 г. 

10-27.10.2015 г.  

1-10.11.2015 г.

2-18.11.2015 г.  

3-28.12.2015 г. 

1-29.01.2016 г.  

2-29.02.2016 г.  

3-31.03.2016 г.  

4-28.04.2016 г.  

5-30.05.2016 г. 

6-08.06.2016 г. 

7-29.07.2016 г.

8-19.09.2016 г.  

9-19.10.2016 г. 

10-27.10.2016 г.  

11-30.11.2016 г.

12-29.12.2016 г. 

1-30.01.2017 г.   

2-28.02.2017 г. 

3-31.03.2017 г.  

4-20.04.2017 г. 

5-31.04.2017 г. 

6-30.06.2017 г.

7-28.07.2017 г.  

8-21.09.2017 г.  

9-23.10.2017 г. 

10-27.10.2017 г. 

11-10.11.2017 г.  

12-11.12.2017 г. 

13-28.12.2017 г. 

(  начало  )