Декларация от ръководството на ОБА Приложение №1 от Наръчника

Сертификати на община Бобов дол :

1. Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица ISO 9001:2008

2. Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица ISO 14001:2004

Декларация от ръководството на ОбА Приложение №1  :