Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало Етажна собственост
Header Pic
Header Pic

Етажна собственост

    ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ

                       НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

    Във връзка със Закона за управление на етажната собственост , в сила от 01.05.2009 г. (ЗУЕС) и Наредба №3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Ви уведомяваме:

    Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗУЕС и чл. 1 от Наредбата  общинската администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й.
Внасянето на заявлението за вписване в регистъра се извършва от Председателя на управителния съвет или Управителя на етажната собственост в 14-дневен срок от избирането му, в деловодството на Община Бобов дол, находящо се на ул. “27-ми октомври” №2.
    Към заявлението следва да приложите данните от книгата на собствениците, съгл. чл. 7, ал. 5 от ЗУЕС и заверено копие от решението на общото събрание.
   Министъра на регионалното развитие и благоустройство е утвърдил Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост по чл. 11, ал. 5 от ЗУЕС , който може да откриете в сайта на Министерството, както и в сайта на Община Бобов дол на адрес: www.bobovdol.eu и на таблото на входа на Общинска администрация Бобов дол. От сайта и деловодството на Община Бобов дол може да се снабдите с допълнителни екземпляри от заявлението за вписване в регистъра на етажната собственост.
За справки и запитвания: тел. 3915, вътрешен 15 – г- жа С. Карамфилова и г-жа М. Стоянова при Общинска администрация гр. Бобов дол.

инж. ГРЕТИ АЛЕКСОВА
Кмет на Община
Бобов дол

 

Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality