Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilНачало Новини Регионални новини
Header Pic
Header Pic

Регионални новини
Филтър     Подредба     Покажи # 
Заглавие
Решение № 250 на Кюстендилски административен съд
Покана за провеждане на еднодневна работна среща
Парични обезщетения за части от имоти, засегнати от обект
Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост
Докладна записка от адв. Елза Величкова
Докладна записка от адв. Елза Величкова
Съобщение
Докладна записка от адв. Елза Величкова
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 29.12.2016 г.
Обявление за обществено обсъждане
Препоръки за защита при бедствия
Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Проект за изменение и допълнение на НОАМТЦУП
Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2016 г.
Проект и мотиви за изменение и допълнение на Приложение № 8 към чл. 40, т. 3 от НОАМТЦУ
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 30.11.2016 г.
Становище във връзка със запитване от Елеонора Христова - зам. председател на ОбС - Бобов дол
Покана за тържествено заседание на ОбС Бобов дол на 27.10.2016 г.
Покана за извънредно заседание на ОбС Бобов дол на 19.10.2016 г.
МИГ "Разметаница" (Бобов дол - Дупница) провежда анкетно проучване
Инфо-срещи за Стратегия за ВОМР на МИГ "Разметаница"
Определение на Върховният административен съд
Решение на Кюстендилски административен съд
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 19.09.2016 г.
Проект на Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини
Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в детските градини
Докладна записка от адв. Елза Величкова
На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в с. Горна Козница
Обява за публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот с. Големо село
Обявление до Славчо Лазаров Войнов по реда на §4,ал.2 от ДР на ЗУТ
Обявление до Димитър Йорданов Атанасов по реда на §4,ал.2 от ДР на ЗУТ
Обявление до Нина Любчова Панчева по реда на §4,ал.2 от ДР на ЗУТ
Обявление до Мариана Янева Рангелова по реда на §4,ал.2 от ДР на ЗУТ
Обявление до Христина Радева Янева по реда на §4,ал.2 от ДР на ЗУТ
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 29.07.2016 г.
Докладни записки от адв. Елза Величкова
Докладна записка от Детелина Борисова
Покана за извънредно заседание на ОбС Бобов дол на 08.06.2016 г.
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 30.05.2016 г.
Проект на НОАМТЦУ
Проект на Наредба за реда и условията за извършване на търг. дейност. Мотиви
Приключи великденската благотворителна инициатива на децата от ЦДГ "Миньор", "Дете с добра душа"
Протокол, съставен на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ
Национална кампания "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо"
Благотворителна инициатива под наслов "Дете с добра душа" на децата от ЦДГ "Миньор"
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 28.04.2016 г.
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 31.03.2016 г.
Информация по Проект "Живот в достойна среда"
Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 29.02.2016 г.
Информация по Проект "Нови възможности за грижа"
План за противодействие на тероризма
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>
Резултати 101 - 150 от 617
Телевизия
Header Pic
left unten right unten

                                                                                                                                                       2010 © Bobov dol Municipality